AgroInd Ltd

Content

АГРОИНД УЧАСТВА В СВЕТОВНА МАРКЕТИНГОВА СРЕЩА НА BKT

              И тази година екипът на Агроинд ЕООД бе в ролята на значим експерт по време на световната маркетингова среща ВКТ Horizons, състояла се в периода 18-21.01.2024г. в Индия.

Събитието бе организирано на територията на най-модерната и иновативна фабрика на BKT Tires – комплекс с най-голям проиводствен капацитет за селскостопански и индустриални гуми в света. Предизвикателствата, породени от геополитическата обстановка и икономическа ситуация в България, както и проблемите, които местните фермери и индустриални предприемачи имат, ни мотивираха да потърсим нови решения за тези проблеми и да отидем отвъд търговията с гуми, до нови хоризонти, свързани не само с оптимизирането на разходите и вашето пълноценно последващо обслужване, но и с това да ползваме маркетнига като инструмент за общия ни успех.

Вашите проблеми и ежедневни грижи бяха поставени като въпроси за решаване с приоритет. Креативността, работата в екип, търсенето на устойчиви решения и желанието да бъдем ваши лоялни и професионални консултанти зададоха теми, върху които експерти от цял свят работиха.

Екипът на Future thinkers ВКТ, разчитайки на своята експертиза и вземайки предвид прогнозите за икономиката на България в следващите няколко години, създаде модели и сценарии, които градивно да работят за вас и България. АгроИнд ЕООД, като представител на ВКТ за страната, ще бъде на разположение да предостави цялата тази експертиза на българските си клиенти и партньори, защото мотото на ВКТ остава Growing together.

Бъдете уверени, че ние не спираме да търсим и да се възползваме от всяка възможност за придобиване допълнителни знания, умения и опит, за да може пълноценно да допринесем за успеха на българския фермер, индустриалец и бизнес изобщо. Нашата визия за това как да ви подкрепяме е основана на идеята да отидем BEYOND THE TIRE SALES и ви уверяваме, че резултатите няма да закъснеят.

Вашият екип визионери
(Future thinkers team Bulgaria)