AgroInd Ltd

Content

BKT Марки

Всички BKT продукти се продават под чадъра на марка BKT. Развивайки се през годините, днес марка BKT е много добре позната в своя сегмент по цял свят. Имиджът на BKT е свързан с широката продуктова гама в сегмента, високо качество и отлични цени.

За да бъде лесно разпознаваема от крайните потребители марка BKT въведе различни подмарки в отделните категории, които се предлагат под чадъра на BKT.