AgroInd Ltd

Content

Фактори, които влияят на живота на гумите

Монтаж на сдвоени гуми

 • Гуми от един и същ размер
 • Гуми с една и съща конструкция
 • За предпочитане от един и същ производител

Външният диаметър не трябва да варира повече от 1 до 1 ½ инча, в зависимост от размера на гумите. Ако изискванията на сдвоените гуми за външен диаметър не се спазят, по-голямата гума ще се пренатовари и ще се увреди преждевременно. Налягането трябва да бъде еднакво и да не е твърде ниско или високо.

Претоварването убива гумите

 • За да осигурите максимален живот на гумите, никога не ги претоварвайте над максималния лимит.
 • Преди да увеличите товарния капацитет на превозното средство, се убедете, че гумите са с адекватна товароносимост (Ако не, увеличете размера на гумите и/или монтирайте гуми с повече платове)
 • Товарът е тясно свързан с налягането, скоростта и дължината на разстоянието.

Скорост

Скоростта не трябва да превишава тази на заложения скоростен индекс, съобразен с товара. По-високата скорост води до прегряване и деформация на гумата.

Избягвайте:

 • Внезапно спиране.
 • Внезапно ускорение.
 • Влизане в завой с висока скорост.
 • Допълнително натоварване на гумите.
 • Буксуване на задвижващите колела.

Налягане

Правилното налягане е най-важната характеристика за добра поддръжка на гумите. Препоръчителното обявено налягане се отнася само за стандартни товари. Налягането трябва да се проверява ежедневно. Препоръчително е налягането в гумите да отговаря на максималната товароносимост на гумите, независимо от товара. Пренапомпаните гуми не са еластични, не поемат добре удари, увеличават напрежението върху гумата, по-уязвими са на нарязване и се износват значително по-бързо. Високото налягане в гумите намалява техния живот, а ниското предизвиква редица преждевременни повреди, които още повече съкращават живота им. Правилното налягане в гумите им позволява да носят товари на максимума от възможностите си, да имат най-добър контакт с пътя и да се износват равномерно.

Нежелани резултати вследствие от неправилно налягане в гумите:

 • Намалява контактната площ с повърхността.
 • При мека почва копае дълбоко.
 • Осигурява по-малко сцепление.
 • Вероятност от поднасяне поради по-малката контактна площ.
 • Центъра на протектора се износва по-бързо.
 • Машината върви по-трудно и вибрира повече.
 • Създава предпоставки за по-бързото износване на останалите резервни части.

Ниско налягане – ниското налягане в гумите води до прекомерно огъване на страницата на гумите, до прекомерно увеличение на температурата вътре и до неравномерно износване. Това може да доведе до трайни повреди по гумата, като например:

 • До разпадане на гумата.
 • Радиални пукнатини.
 • Разслоение на платовете.
 • Разкъсване на кордата и платовете.
 • Разрушаване на борта в контактната зона с джантата.

Правила за следене на налягането:

 • Капачка на всеки вентил.
 • Верен манометър за следене на налягането.
 • При студено време проверявайте налягането в гумите веднъж седмично.
 • При горещо време проверявайте налягането в гумите всеки ден.