AgroInd Ltd

Content

Техническа информация

Скоростен Индекс

Скоростният индекс (SI) е стандартен интернационален код, който показва максималната скорост за която е проектирана дадена гума. Когато изберете Speed Index (SI) в лявото падащо меню, автоматично в дясното падащо меню ще се покаже скоростта на която отговаря и обратно.

Скоростният индекс (SI) Скорост (kmph)

Товарен Индекс

Товарният Индекс (LI) е интернационален код, който показва максималната товароносимост на гумата, независимо от вида и размера. Когато изберете Load Index (LI) в лявото падащо меню, автоматично в дясното падащо меню ще се покаже товароносимостта на която отговаря и обратно.

Товарният Индекс (LI) Товароносимост (kgs)

Side Wall Readings

  • BRAND NAME – Марка-производител на гумата
  • SUB BRAND NAME - Подмарка на производителя
  • PATTERN NAME - Модел на марката/подмарката
  • TIRE SIZE - размер на гумата
  • SAFETY SYMBOL - символ за сигурност (според TRA)
  • SAFETY WARNING - предпазна информация за сигурност при монтаж и употреба на гумата (според TRA)
  • LOAD & SPEED INDEXES AND PRESSURE DETAILS - товарен и скоростен индекси, както и детайли за препоръчителните работни налягания (при пневматичните гуми) за експлоатация на гумата
  • TYPE OF TIRE – вид на гумата
  • DIRECTION OF ROTATION - посока на въртене
  • DOT OR WEEKLY SERIAL NUMBER – Дата на производство - сериен седмичен номер
Класификация на гумите според Регулация 106 (кодове по TRA)
E/ECE/TRANS/505-Regulation 106, Annex 10-Optional marking & T.R.A.(for flotation types)
Предни тракторни гуми
F-1 Селскостопански едноребрени гуми
F-2 Селскостопански многоребрени гуми
F-3 Индустриална употреба и строителни дейности
Тракторни гуми за задвижващи колела
R-1 Селскостопански гуми със стандартна дълбочина на протектора
R-1W Селскостопански гуми с максимално сцепление (за влажни и морки настилки)
R-2 Селскостопански гуми с по-голяма дълбочина на протектора
R-3 Селскостопански гуми с минимална дълбочина на протектора и индустриална употреба
R-4 Индустриална употреба и строителни дейности
Прикачна техника
I-1 Селскостопански гуми с многоребрена шарка
I-2 Селскостопански гуми за дейности, за които се изисква умерено сцепление
I-3 Селскостопански гуми за дейности, за които се изисква по-високо сцепление
I-4 Селскостопански гуми, които са подходящи за плугове и сеялки
I-5 Селскостопански гуми, които са подходящи за управляемите колела
I-6 Гуми с гладък протектор
F-I Гуми с праворебрена шарка с употреба при по-висока скорост
HF-1 Селскостопански гуми с висока флотация и минимална дълбочина на протектора
HF-2 Селскостопански гуми с висока флотация и стандартна дълбочина на протектора
HF-3 Селскостопански гуми с висока флотация и по-голяма дълбочина на протектора
HF-4 Селскостопански гуми с висока флотация и максимална дълбочина на протектора
LS-1 Горски гуми с нормална дълбочина на протектора
LS-2 Горски гуми с средна дълбочина на протектора
LS-3 Горски гуми с по-голяма дълбочина на протектора
LS-4 Горски гуми с минимална дълбочина на протектора
G-1 Градински гуми с по-голямо сцепление за тревни настлки
G-2 Градински гуми с по-добра флотация за тревни настилки
G-3 Градински гуми с максимална флотация за тревни настилки
Преобразуване на метрични към британски единици
мм инч
230 8.3
250 9.5
290 11.2
320 12.4
340 13.6
380 14.9
420 16.9
480 18.4
520 20.8
580/600 23.1
620/650 24.5
710/750 28.0
800/850 30.5
900 35.5
1050 44+
1250 50+