AgroInd Ltd

Content

Складиране и съхраняване

По възможност гумите трябва да се съхраняват прохладно, чисто и сухо място, без директна слънчева светлина. Съхранението на открито също не е препоръчително. В случаите когато това е невъзможно, използвайте водо и светло непромокаемо платнище, за да намалите контакта на гумите с външната среда. Не съхранявайте гумите хоризонтално една върху друга (на комини), а вертикално както е показано на скицата.

Storage of tires
 • Не съхранявайте гумите за дълъг период от време.
 • Гумите не трябва да бъдат изложени на директна слънчева светлина при съхранението им.
 • Складът трябва да бъде чист от масла и прах и далеч от електрически двигатели.
 • Гумите трябва да бъдат съхранявани във вертикална позиция.

Фактори водещи до влошаване качеството на съхраняваните гуми са:

 • Светлината (особено слънчевата светлина, чрез утра-виолетовите лъчи)
 • Озон (от електрически генератори и др.)
 • Топлината
 • Въздушни течения
 • Масла, мазнини, горива и други разтворители
 • Вода
 • Прах и мърсотия

Транспортиране

Гумите BKT са създадени да работят при разнообразни приложения в селското стопанство, индурстриалния и строителен сектор, както и при спортни мероприятия. Много от Off Highway моделите са със значително тегло и са трудни за транспортиране. Ето защо, при транспортиране трябва да бъдете много внимателни, за да се избегнат каквито и да е било наранявания по борта и вътрешността на гумите. Възможно е дори най-незначителните на пръв поглед щети и попаднал въздух в гумите, да доведат до сепарация (разслояване на платовете) и преждевременното им разрушаване. Илюстрациите по-долу показват какви са правилните и неправилните начини за транспортиране на гуми.

Storage of tires
Storage of tires